Projekty rodinných domov

Vypracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie pre rodinné domy

Nechajte si u nás vypracovať kompletný projekt pre Váš nový rodinný dom alebo rekonštrukciu starého domu.
Pripravíme pre Vás projekt od prvotného návrhu až po realizáciu.
V spolupráci s ostatnými profesiami pre Vás zabezpečíme kompletnú projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, realizáciu a kolaudáciu.
Navrhneme pre Vás funkčný a moderný rodinný dom s dôrazom na energetickú efektívnosť.

Stupne projektovej dokumentácie

Architektonická štúdia

pomáha upresniť a zhmotniť Vaše predstavy a predurčuje ďalšie fázy projektu. Slúži tiež na predbežné konzultácie s úradmi resp. prezentáciu zámeru a aj ako podklad na vypracovanie ďalších častí projektovej dokumentácie.

Projekt na územné rozhodnutie

Táto dokumentácia preukazuje súlad s územným plánom resp. všeobecne záväznými regulatívmi a súlad s prípadnými podmienkami určenými stavebným úradom.

Projekt pre stavebné povolenie

Táto dokumentácia zohľadňuje podmienky určené stavebným úradom v územnom konaní a obsahuje podrobnejší popis stavby ako dokumentácia pre územné rozhodnutie. Nadväzuje na predchádzajúce stupne projektu a poskytuje priestor na upresnenie a výber optimálneho stavebno-technického riešenia.

Realizačný projekt

Realizačný projekt obsahuje podrobne rozpracované všetky časti projektu, konštrukčné detaily stavby, presný popis výrobkov a zariadení, podrobné výkazy, výmer a podrobný rozpočet stavby, čo významne znižuje priestor na nesprávnu realizáciu a na fakturáciu nejednoznačných prác navyše dodávateľom stavby.

Cena za projekt

Cena za projekt sa určuje individuálne podľa veľkosti objektu a stupňa projektovej dokumentácie.

Poďme sa porozprávať o Vašom projekte