O nás

Pre zákazníkov

sa vždy snažíme urobiť viac ako je bežný štandard.
V prvom rade chceme poskytnúť profesionálny a ľudský prístup každému človeku, čo je podľa nás základom úspešnej spolupráce.
Zhotovujeme moderné projekty s ohľadom na energetickú efektívnosť a životné prostredie.

Profesionálny prístup

vyplýva z našej profesie.  Snažíme sa vždy poskytnúť všetky potrebné služby a poznatky ohľadom projektovania, aby zákazník mohol zhmotniť svoju víziu.

Zakladáme si

na otvorenosti, pravde, ľudskosti a zodpovednosti.
Je to podľa nás minimum čo musí mať človek, do ktorého rúk plánujete vložiť prípravu projektu nového, alebo opravy starého bývania.

Moderný prístup

vyplýva zo súčasných požiadaviek na výstavbu. Energeticky efektívna, ekologická a zdravá budova je v dnešnej dobe základná požiadavka pre všetky budovy na bývanie.

Pre zákazníkov sa vždy snažíme urobiť viac ako je bežný štandard.V prvom rade chceme poskytnúť profesionálny a ľudský prístup každému človeku Pre zákazníkov sa vždy snažíme urobiť viac ako je bežný štandard. V prvom rade chceme poskytnúť profesionálny a ľudský prístup každému človeku, čo je podľa nás základom úspešnej spolupráce. Zhotovujeme moderné projekty s ohľadom na energetickú efektívnosť a životné prostredie. Profesionálny prístup vyplýva z našej profesie. Snažíme sa vždy poskytnúť všetky potrebné služby a poznatky ohľadom projektovania, aby zákazník mohol zhmotniť svoju víziu. Zakladáme si na otvorenosti, pravde, ľudskosti a zodpovednosti. Je to podľa nás minimum čo musí mať človek, do ktorého rúk plánujete vložiť prípravu projektu nového, alebo opravy starého bývania. Moderný prístup vyplýva zo súčasných požiadaviek na výstavbu. Energeticky efektívna, ekologická a zdravá budova je v dnešnej dobe základná požiadavka pre všetky budovy na bývanie.

Ing. Ján Sľúka

Konateľ, hlavný projektant

Ing. Patrícia Sľúková

Projektant

JS Projekt

Osvedčenia

Odporúčania

Spokojní klienti