O nás

Pre zákazníkov

sa vždy snažíme urobiť viac ako je bežný štandard.
V prvom rade chceme poskytnúť profesionálny a ľudský prístup každému človeku, čo je podľa nás základom úspešnej spolupráce.
Zhotovujeme moderné projekty s ohľadom na energetickú efektívnosť a životné prostredie.

Profesionálny prístup

vyplýva z našej profesie.  Snažíme sa vždy poskytnúť všetky potrebné služby a poznatky ohľadom projektovania, aby zákazník mohol zhmotniť svoju víziu.

Zakladáme si

na otvorenosti, pravde, ľudskosti a zodpovednosti.
Je to podľa nás minimum čo musí mať človek, do ktorého rúk plánujete vložiť prípravu projektu nového, alebo opravy starého bývania.

Moderný prístup

vyplýva zo súčasných požiadaviek na výstavbu. Energeticky efektívna, ekologická a zdravá budova je v dnešnej dobe základná požiadavka pre všetky budovy na bývanie.

Pre zákazníkov sa vždy snažíme urobiť viac ako je bežný štandard.V prvom rade chceme poskytnúť profesionálny a ľudský prístup každému človeku Pre zákazníkov sa vždy snažíme urobiť viac ako je bežný štandard. V prvom rade chceme poskytnúť profesionálny a ľudský prístup každému človeku, čo je podľa nás základom úspešnej spolupráce. Zhotovujeme moderné projekty s ohľadom na energetickú efektívnosť a životné prostredie. Profesionálny prístup vyplýva z našej profesie. Snažíme sa vždy poskytnúť všetky potrebné služby a poznatky ohľadom projektovania, aby zákazník mohol zhmotniť svoju víziu. Zakladáme si na otvorenosti, pravde, ľudskosti a zodpovednosti. Je to podľa nás minimum čo musí mať človek, do ktorého rúk plánujete vložiť prípravu projektu nového, alebo opravy starého bývania. Moderný prístup vyplýva zo súčasných požiadaviek na výstavbu. Energeticky efektívna, ekologická a zdravá budova je v dnešnej dobe základná požiadavka pre všetky budovy na bývanie.

Ing. Ján Sľúka

Konateľ, hlavný projektant

Ing. Patrícia Sľúková

Projektant

Ing. Valéria Šepáková

GARANT ENERGETICKEJ CERTIFIKÁCIE

JS Projekt

Osvedčenia

Odporúčania

Spokojní klienti